Bureau

 

Het bureau is het beheersorgaan van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Het leidt niet alleen de Hoge Raad en zijn organen, maar ook het secretariaat staat onder het gezag van het bureau. Het bereidt de zaken voor die moeten worden voorgelegd aan de plenaire vergadering en waakt over de uitvoering van haar beslissingen. Het bureau legt de werkingsbegroting van de Hoge Raad ter goedkeuring voor aan de Minister van Middenstand.

 

 

Voorzitters

Deplae Arnaud                                                                    (2018 - 2020 - 2022)

Union des Classes Moyennes National (UCMN)

 

Van Assche Danny                                                              (2017 - 2019 - 2021)

Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

 


Ondervoorzitters

Mattheeuws Christine

Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ)

 

Smagghe Anton

Federatie Vrije Beroepen (FVB)

 


Assessoren

N.N. (Baetens Kris)

Voorzitter van de sectorcommissie nr. 14

 

Delanghe Isolde

Voorzitter van de sectorcommissie nr. 2

Ramakers Clarisse

Union des Classes Moyennes National (UCMN)

 

Ruelens Philippe

Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ)

 

Soons Wim

Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

Wambersie Christophe

Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ)

 

Regeringscommissaris

Kinet Didier

 

Afgevaardigde van de Minister van Begroting

Laurent Sébastien

 

Secretaris-generaal

Hoogmartens Marc

 

Adjunct-secretaris-generaal

Leclerc Sabrina