banner cyber N.png
Website creation
Smart Alarm System

Projectoproepen cyberveiligheid kmo's


 

De FOD Economie heeft recent vijf projectoproepen gelanceerd om de cyberweerbaarheid van zelfstandigen en kmo’s te vergroten. Meer informatie daarover vindt u hier.

 

De HRZKMO wil de KMO-organisaties en de ondernemingen die cyber security expertise hebben, informeren over deze belangrijke projectoproepen met als doel dat er zo veel mogelijk goede projectvoorstellen worden ingediend en de beschikbare middelen zo goed mogelijk gebruik worden om de cyberweerbaarheid van de zelfstandigen en de kmo’s te verbeteren.

Financiering van de projecten

 

Door het selectiecomité weerhouden projectvoorstellen kunnen rekenen op een volledige financiering. De projectoproepen bieden dus een zeer interessante opportuniteit, ook voor KMO-organisaties die nog niet rond cyberveiligheid werken.

Inspiratie voor projectvoorstellen

Als inspiratie voor projectvoorstellen die organisaties en ondernemingen kunnen indienen, kan u deze nota van de HRZKMO (enkel beschikbaar in het Nederlands) raadplegen. De ideeën binden het selectiecomité op geen enkele wijze.  Een andere document dat als inspiratie kan dienen is het HRZKMO advies van februari 2021 over het overheidsbeleid voor de cyberveiligheid van de kmo’s.

Contacten voor samenwerking

De voorbije weken werd door verschillende organisaties en ondernemingen de opmerking geformuleerd dat men liefst een project zou indienen in partnerschap met een andere organisatie en / of onderneming. De KMO-wereld en de cyber security wereld zijn echter weinig met elkaar vertrouwd en het blijkt dan ook niet eenvoudig om met andere geïnteresseerde partijen in contact te komen. Vanzelfsprekend kiest de HRZKMO er voor om in gans dit project een neutrale, objectieve rol te spelen en kan hij zelf geen selectie maken van organisaties en ondernemingen waarmee men best in contact treedt. We kunnen echter wel alle geïnteresseerde partijen oplijsten en hun gegevens aan elkaar kenbaar maken. Dus indien u wenst met andere geïnteresseerde partners in contact te komen, dan kan u dat laten weten aan jef.cools@hrzkmo-csipme.fgov.be. We wisselen dan de contactgegevens uit tussen die personen die hierop reageren.