top of page
Afbeelding1.jpg

Gelieve hier uw gegevens in te vullen. We hebben die nodig voor onze goede werking.

Ook als we reeds over uw gegevens beschikken vragen we die hier terug even in te geven. Bij elke zesjaarlijkse hernieuwing van de HRZKMO, hernieuwen we ook onze ledendatabank zodat we zeker over de correcte gegevens beschikken. Dit formulier invullen duurt ca. twee minuten.

Taalkeuze

Ook wanneer u tweetalig bent, gelieve hier één keuze te maken zodat wij weten in welke taal u eventuele niet tweetalige briefwisseling en documenten wenst te ontvangen.

Wij gebruiken dit nummer om eventuele verplaatsingskosten terug te betalen.

Wat is uw beroep?

We hebben uw gegevens goed ontvangen.

bottom of page