Covid-19 veiligheidsmaatregelen voor ondernemingen

Op deze pagina groeperen we informatie over de maatregelen en aanbevelingen voor het veilig werken en omgaan met klanten. Op een andere webpagina van onze site vindt u een overzicht van steunmaatregelen voor ondernemingen. Voor alle andere informatie verwijzen we u graag door naar de overheidswebsite www.info-coronavirus.be.  

 

Algemene bepalingen om veilig te werken / om te gaan met klanten

 

  • praktische leidraad van de Economic Risk Management Group (ERMG) voor de organisatie van kabinetten, salons, kantoren,... van vrije beroepen en zelfstandigen in het kader van het bezoek door klanten

       Ter informatie vermelden we hier ook nog de twee eerdere ministeriële besluiten en hun opeenvolgende wijzigingen, namelijk het ministerieel besluit

        van 23 maart 2020 en het ministerieel besluit van 30 juni 2020.

    

Sectorale aanbevelingen  

De verschillende beroepssectoren en de verschillende beroepen kunnen daarnaast ook de algemene of generieke bepalingen vertalen naar hun beroepsspecifieke context. Veel beroepsorganisaties hebben initiatieven ter zake genomen. Hieronder geven we per sectorcommissie een overzichtsfiches van de bestaande initiatieven. In die fiches kan doorgeklikt worden naar de desbetreffende bestanden. 

Gelieve steeds in acht te nemen dat de sectorale gidsen, protocollen of aanbevelingen in overeenstemming moeten zijn met de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad, de wettelijke en reglementaire voorschriften onverkort laten. U vindt deze algemene bepalingen hierboven.