Covid-19 veiligheidsmaatregelen voor ondernemingen

Op deze pagina groeperen we informatie over de maatregelen en aanbevelingen voor het veilig werken en omgaan met klanten. Op een andere webpagina van onze site vindt u een overzicht van steunmaatregelen voor ondernemingen. Voor alle andere informatie verwijzen we u graag door naar de overheidswebsite www.info-coronavirus.be.  

 

Algemene bepalingen om veilig te werken / om te gaan met klanten

 

  • praktische leidraad van de Economic Risk Management Group (ERMG) voor de organisatie van kabinetten, salons, kantoren,... van vrije beroepen en zelfstandigen in het kader van het bezoek door klanten

 

Aanvullend gelden ook specifieke regionale, provinciale en gemeentelijke bepalingen.

Sectorale aanbevelingen  

De verschillende beroepssectoren en de verschillende beroepen kunnen daarnaast ook de algemene of generieke bepalingen vertalen naar hun beroepsspecifieke context. Veel beroepsorganisaties hebben initiatieven ter zake genomen. Hieronder geven we per sectorcommissie een overzicht. Hou er wel rekening mee dat nog niet al deze gidsen, protocollen of aanbevelingen in overeenstemming zijn met de nieuwe wettelijke en reglementaire voorschriften. De algemene bepalingen die u hierboven vindt hebben altijd voorrang!