NL

Covid-19 veiligheidsmaatregelen voor ondernemingen

 

De overheidswebsite www.info-coronavirus.be bundelt alle relevante informatie met betrekking tot Covid-19.

 

 

Gevalideerde sectorgidsen

 

Per sector worden er regels (protocollen) opgesteld om ieders gezondheid te beschermen. Hierbij vindt u een overzicht van de gevalideerde sectorprotocollen.

 

 

Regelgeving

 

Het Nationaal Crisiscentrum biedt een overzicht van de ministeriële besluiten inzake Covid-19.

Sectorale aanbevelingen  

De verschillende beroepssectoren en de verschillende beroepen kunnen daarnaast ook de algemene of generieke bepalingen vertalen naar hun beroepsspecifieke context. Veel beroepsorganisaties hebben initiatieven ter zake genomen. Hieronder geven we per sectorcommissie een overzicht. Hou er wel rekening mee dat nog niet al deze gidsen, protocollen of aanbevelingen in overeenstemming zijn met de nieuwe wettelijke en reglementaire voorschriften. De algemene bepalingen die u hierboven vindt hebben altijd voorrang!