Bereikbaarheid HRZKMO

Ook al is ingevolge de Corona-crisis het kantoor gesloten, het secretariaat blijft bereikbaar!

- via de telefoon (02/277 90 15)

- of cs.hr@economie.fgov.be

coronapictures.jpg

COVID-19:

STEUNMAATREGELEN

VOOR ONDERNEMINGEN

Voor meer informatie >

CCB_NL_468x400.gif

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) heeft als federale adviesraad drie opdrachten: overleggen, adviseren én vertegenwoordigen.

Als overlegplatform voor de zelfstandigen en de kmo’s groepeert hij meer dan 180 erkende beroeps- en interprofessionele organisaties. Hij verdedigt de belangen van de zelfstandigen en kmo's onder meer door adviezen te geven aan de Belgische en Europese beleidsverantwoordelijken. Tevens duidt hij kmo-vertegenwoordigers aan in andere beheers- en raadgevende organen.