top of page
NL
Young Female Farmer

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) heeft als federale adviesraad drie opdrachten: overleggen, adviseren én vertegenwoordigen.

Als overlegplatform voor de zelfstandigen en de kmo’s groepeert hij meer dan 180 erkende beroeps- en interprofessionele organisaties. Hij verdedigt de belangen van de zelfstandigen en kmo's onder meer door adviezen te geven aan de Belgische en Europese beleidsverantwoordelijken. Tevens duidt hij kmo-vertegenwoordigers aan in andere beheers- en raadgevende organen.

bottom of page