top of page
NL

Bureau

 

Het bureau is het beheersorgaan van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Het leidt niet alleen de Hoge Raad en zijn organen, maar ook het secretariaat staat onder het gezag van het bureau. Het bereidt de zaken voor die moeten worden voorgelegd aan de plenaire vergadering en waakt over de uitvoering van haar beslissingen. Het bureau legt de werkingsbegroting van de Hoge Raad ter goedkeuring voor aan de Minister van Middenstand.

 

 

Voorzitters

N.N.                         (2024 - 2026 - 2028)

 

Van Assche Danny  (2023 - 2025 - 2027)

Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

 


Ondervoorzitters

Ruelens Philippe

Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ/SNI)

Smagghe Anton

Federatie Vrije Beroepen (FVB)

 


Assessoren

Cleppert Caroline

Union des Classes Moyennes National (UCMN)

Delanghe Isolde

Voorzitter van de sectorcommissie nr. 2 (Mode Unie)

Dumont Patrick

Voorzitter van de sectorcommissie nr. 10 (UBK-Febelhair)

 

Roeland Sebastian

Voorzitter van de sectorcommissie nr. 12 (Fednot)

Van Assche Anton

Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

Wambersie Christophe

Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ/SNI)

 

Regeringscommissaris

Pieters Emmanuel

 

Afgevaardigde van de Staatssecretaris voor Begroting

Maisse Eléonore

 

Secretaris-generaal

Hoogmartens Marc

 

Adjunct-secretaris-generaal

Leclerc Sabrina

 

bottom of page