top of page
NL

Secretariaat

Het secretariaat van de Hoge Raad staat in voor de coördinatie en ondersteuning van de activiteiten van de Hoge Raad, het Bureau, de commissies en de sectorcommissies. Zijn takenpakket omvat onder meer de volgende taken:

 

  • de uitvoering van de beslissingen van de Hoge Raad en zijn organen;

  • de voorbereiding van studies, nota’s en ontwerpadviezen die de Hoge Raad en zijn organen moeten toelaten hun adviserende opdracht optimaal uit te oefenen;

  • de organisatie van de vergaderingen, de redactie van de notulen en de verspreiding van de documenten en definitieve adviesteksten;

  • overleg met de overheidsdiensten en de vertegenwoordigers van beroeps- en interprofessionele organisaties;

  • de organisatie van de verkiezingen die de Hoge Raad toelaten zijn kandidaten voor te dragen in de verschillende organen waarin de zelfstandigen en de kmo’s vertegenwoordigd zijn;

  • het personeelsbeheer, het opstellen van de begrotingsvoorstellen en het bijhouden van de boekhouding in verband met de werking van de Hoge Raad;

  • de deelname aan studiedagen, seminaries en conferenties over onderwerpen die specifiek de zelfstandigen en de kmo’s aanbelangen.

 

Het secretariaat van de Hoge Raad onderhoudt verder nauwe contacten met de Algemene directie KMO-beleid van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en verstrekt informatie over de meest uiteenlopende problemen of onderwerpen aangaande de zelfstandigen en de KMO, die hem schriftelijk, per e-mail of telefonisch voorgelegd worden.

bottom of page