top of page
NL

Organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's

 

De erkenning van de beroeps- en interprofessionele organisaties enerzijds en de samenstelling en werking van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO anderzijds wordt geregeld door de wetgeving betreffende de organisatie van de vertegenwooridging van de zelfstandigen en de kmo's.

  • Wet van 24 april 2014 betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's (B.S. 10.06.2014) 

  • Ministerieel besluit tot vaststelling van de formulieren voor de erkenningsaanvraag als beroeps- of interprofessionele organisatie in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de wet van 24 april 2014 betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de K.M.O.’s (B.S. 16.12.2015)

Voor een erkenningsaanvraag zie hier.


 

 

bottom of page