top of page
NL
privacy.jpg

Privacyverklaring - Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres, IP-adres, …

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

  • u surft op de websitepagina’s van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO), zijnde pagina’s die beginnen met https://hrzkmo.fgov.be of https://csipme.fgov.be. Wanneer een link u naar een andere website, een onlinetoepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten.

  • u contact met ons opneemt.

U bent beschermd op basis van:

  • de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG) 

1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

 

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

  • u te informeren;

  • uw vragen te beantwoorden;

  • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren;

2. Verwerkte gegevens

 

Persoonsgegevens worden automatisch verzameld en verwerkt in deze twee situaties: 

  • U raadpleegt een of meerdere pagina’s: uw IP-adres.

  • U contacteert ons via een elektronisch formulier of via e-mail.

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking. Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren.

​3. Gebruik van cookies

 

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten.

Deze cookies maken het voor de gebruiker gemakkelijker om de bewuste website te bezoeken en te surfen op die website. Ze zorgen er ook voor dat de snelheid en de gebruiksefficiëntie van de website toenemen. Ze dienen ook om de website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten ook toe om het gebruik van een website te analyseren met als doel eventuele problemen te identificeren en op te lossen.

 

De configuratie van de meeste browsers biedt u de kans om cookies te aanvaarden of te weigeren en u telkens te melden wanneer een cookie wordt gebruikt. U kunt cookies weigeren, al kan dit wel gevolgen hebben voor een optimale surfervaring en voor de functionaliteiten van de diensten die op de bewuste website worden aangeboden. U vindt meer informatie in de helpfunctie van uw browser.

4. Bewaringsduur

 

De gegevens worden bewaard voor een duur die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.  

5. Veiligheid

 

De HRZKMO waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen. Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

6. Recht op inzage, rechtzetting, beperking van de verwerking, bezwaar en wissen

 

U hebt bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen. We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten veel aanvragen moeten verwerken, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen. Om uw rechten uit te oefenen, stuur een e-mail of een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening,

Contactgegevens:

cs.hr@economie.fgov.be

HRZKMO

Koning Albert II – laan 16

1000 Brussel

7. Klachten

 

Als u vindt dat de HRZKMO uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

8. Contact

 

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid, contacteer onze functionaris voor gegevensbescherming:

cs.hr@economie.fgov.be

HRZKMO

Koning Albert II – laan 16

1000 Brussel

bottom of page