top of page
NL

Hoge Raad

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen is samengesteld uit twee voorzitters en 60 werkende leden

Deze 60 leden zijn ingedeeld: 

  • in een professionele afdeling:
    30 voorzitters en ondervoorzitters van de sectorcommissies. 

  • in een interprofessionele afdeling:
    24 afgevaardigden aangeduid door de erkende nationale interprofessionele federaties die die de ondernemingshoofden vertegenwoordigen van het ambachtswezen, de kleine en middelgrote handel en de kleine en middelgrote nijverheid; 6 afgevaardigden van de interprofessionele federaties die representatief zijn voor de vrije beroepen en andere zelfstandige intellectuele beroepen. 

 

De 60 plaatsvervangende leden worden aangewezen volgens dezelfde regels als de werkende leden. Zij kunnen deelnemen aan al de besprekingen in de schoot van de Raad. Zij zijn slechts stemgerechtigd bij afwezigheid van het werkend lid dat zij vervangen.

bottom of page