top of page
NL

De sectorcommissies (2023-2028)

De erkende nationale beroepsorganisaties die representatief zijn voor de bedrijfshoofden uit het ambachtswezen, de kleine en middelgrote handel en de kleine en de middelgrote nijverheid worden ingedeeld in 11 sectorcommissies waarvan de bevoegdheid is vastgesteld als volgt:

De erkende nationale beroepsorganisaties die representatief zijn voor de zelfstandigen die een vrij beroep of een ander zelfstandig intellectueel beroep uitoefenen, worden ingedeeld in 4 sectorcommissies waarvan de bevoegdheid is omschreven als volgt: 

Elke erkende nationale beroepsorganisatie wordt in de sectorcommissie waarvan zij deel uitmaakt vertegenwoordigd door twee afgevaardigden aangewezen overeenkomstig haar statuten.

bottom of page