FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Sturingscomité van de Dienst voor de Administrative Vereenvoudiging 

Mattheeuws Christine 

Socquet Frank

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Algemene Raad van de Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas

Werkende leden:

De Buyser Capucine

Vanden Abeele Piet

Plaatsvervangende leden:

Deplae Arnaud

Van Gorp Michel

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Werkenden leden:

Bortier Johan

Deman Robin

Ramakers Clarisse

Ruelens Philippe

Plaatsvervangende leden:

Craps Anna

Vanden Abeele Piet

Lesceux Jonathan

Wambersie Christophe

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bijzondere Raadgevende Commissie voor Onrechtmatige Bedingen

Werkende lid - Vrije beroepen: De Pot Laura

Plaatsvervangend lid - Vrije beroepen: Ruelens Philippe

Werkende lid - Middenstand: Cloots Lieven

Plaatsvervangend lid - Middenstand: Heuskin Sophie

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bijzondere Raadgevende Commissie Bouw

Werkenden leden: 

Dresse Patrice

Larik Anja

Piedboeuf Sabine

Waeytens Jean-Pierre

Plaatsvervangende leden:

Pauwels Willy

De Hondt Twain

Van Kerckhove Dirk

Schepens Nadia

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bijzondere Raadgevende Commissie Distributie

Werkende leden:

Ardies Luc

Hubert Marc

Plaatsvervangende leden:

Sterckx Chiel

Boval Sophie

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bijzondere Raadgevende Commissie Scheikunde

Werkende lid:  Van Bosche Johan

Plaatsvervangende lid: Theijs Antoine

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bijzondere Raadgevende Commissie Textiel

Werkende leden:

Delanghe Isolde

Rebry Philip

Plaatsvervangende leden:

Sterckx Chiel

Van Kerckhove Ann

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bijzondere Raadgevende Commissie Verbruik

Werkende leden:

Gillis Mien

Rauws Margot

Plaatsvervangende leden:

Jonckheere Lynn

Heuskins Sophie 

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bijzondere Raadgevende Commissie Voeding

Werkende leden:

Hubert Marc

Soons Wim

Plaatsvervangende leden:

Boval Sophie

Van Bosch Johan

 

Commissie ambachtslieden

Nederlanstalige werkende leden:

Jonckheere Lynn

Mergeay Stéphanie

Socquet Frank

Nederlanstalige plaatsvervangende leden:

Michiels Johan

Eckelmans Katrien

Hermans Laura

Franstalige werkende leden:

Descamps Florent 

Mettillon Clarisse

Wambersie Christophe

Franstalige plaatsvervangende leden:

Godart Frédéric

Ruelens Philippe

Stilmant Barbara 

 

Commissie der Prijzen voor de Farmaceutische Specialiteiten 

Werkend lid: Ronlez Charles

Plaatsvervangend lid: Gryseels Marc

Commissie tot Regeling der Prijzen

        

Zelfstandigen - Werkende leden:

Deman Robin

Lesceux Jonathan

Zelfstandigen - Plaatsvervangende leden:

Gryseels Marc

Dewevre Matthieu


Kleinhandel - Werkende leden:

Gryseels Marc

Dannevoye Carol

Kleinhandel - Plaatsvervangende leden:

Ardies Luc

Saretto Valérie

Commissie voor Boekhoukundige Normen

Verhoeye Jan 

Commissie voor de Mededinging

Werkende leden:

Ramakers Clarisse

Socquet Frank

Plaatsvervangende leden:

Bossu Geneviève

Jonckheere Lynn

Federale Raden van landmeters-experten 

Conseil fédéral (Franstalige Kamer)

Werkenden leden: 

Gerbaud Jacques

Hublet Jean-Luc

Plaatsvervangende leden:

Marbehant Etienne

della Faille d'Huysse Tanguy

Conseil Fédéral d’Appel (Franstalige Kamer)

Werkenden leden: 

Salvador Fabio

Vallée André

Plaatsvervangende leden:

Plennevaux Nicolas 

Mailleux Dominique

Federale Raad (Nederlandstalige Kamer)

Werkenden leden: 

Cloquet Jean-Paul

Moeyersons Alain

Plaatsvervangende leden:

Bielen Luc

Vermeiren Jaak

   

Federale Raad van Beroep (Nederlandstalige Kamer)

 

Werkenden leden: 

Palmans Robert

Verhaert Paul

Plaatsvervangende leden:

Schoeters Winston

Monden Lieven

Instituut van Auto-experts

Werkende leden:

Mertens Robert

Sorel Patrick

Plaatsvervangende leden:

Timmermans Philippe

Van den Neucker Etienne

Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie

Werkende leden:

N.N.

Ruelens Philippe

Verhamme Michiel

Plaatsvervangende leden:

N.N.

Bries Annelies

Vancompernolle Mia

Participatiefonds

Eysenbrandts Daniël

Remacle Jean-Pierre

Raadgevend Comité voor de Postdiensten

Werkende leden:

Jonckheere Lynn

Legrand Olivier

Plaatsvervangende leden:

Socquet Frank

Gilon Christian

 

Raadgevend Comité voor de Telecommunicatie

Werkende leden:

Houet Benjamin

Socquet Frank

Plaatsvervangende leden:

De Buyser Capucine

Cloots Lieven

 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Nationale Arbeidsraad

Werkende leden:

Cabooter Koen  

Cousaert Bertel

Dewevre Matthieu

Plaatsvervangende leden:

Renard Joris

Van Walleghem Philippe

Ramakers Clarisse

 

Paritair leercomité  van de Nationale Arbeidsraad

Werkend lid:  Van Laer Erik

Plaatsvervangend lid: Lombaerts Véronique

Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen

Werkend lid: Cabooter Koen

Plaatsvervangend lid: Dewevre Matthieu

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

Werkende leden:

De Bom Erik

Dewevre Matthieu

Ruelens Philippe

 

Plaatsvervangende leden:

Camphyn Viviane

Francart Renaud

De Clercq Jan

Erkenningscommissie Betaald Educatief Verlof  

Werkende leden:

Krenc Jean-François

Muys Nele

Plaatsvervangende leden:

Bossu Geneviève

Cuyt Bjorn

 

Commissie Ondernemingsplannen

Werkende leden:

Cabooter Koen

Krenc Jean-François

Plaatsvervangende leden:

Van Walleghem Philippe

Bossu Geneviève

Fonds tot vergoeding van de ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - bijzonder comité 

Werkende leden:

Delbrouck Brigitte

De Pot Laura

Six Philippe

Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid

Beheerders: 

Deplae Arnaud 

Van Assche Danny  

Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst inzake de strijd tegen sociale fraude en illegale arbeid - Algemene Raad van Partners

Istasse Charles
Baetens Kris

FOD Sociale Zekerheid

Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 

Werkende leden:

Francart Renaud

Verhulst Rik

Plaatsvervangende leden:

Bossu Geneviève

Deiteren Caroline

Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen

Werkenden leden: 

Cousaert Bertel

De Bom Erik

Francart Renaud

Mattheeuws Christine

Steverlynck Jan

 

Plaatsvervangende leden:

Van Walleghem Philippe

Ruelens Philippe

Eymael Gabrielle

Smeets Leen

Van Den Eynde Karel

FOD Binnenlandse Zaken

Commissie Beveiligd Vervoer - Reglementaire en Technische commissie

   

Technische commissie - Werkend lid: Robrechts Paul              

Technische commissie - Plaatvervangend lid: Jonckheere Lynn 

Reglementaire commissie - Werkend lid: Rutten Eduard

Reglementaire  commissie - Plaatsvervangend lid: Jonckheere Lynn


 

Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing

Werkend lid: Claus Eric 

Plaatvervangend lid: Nogaret Didier

Geïntegreerd Overlegplatform Veiligheid Ondernemers en Ondernemingen

Vertegenwoordigers: 

Hoogmartens Marc 

Krenc Jean-François 

Mattheeuws Christine 

Socquet Frank

Begeleidingscomité buurtinformatienetwerken

Vertegenwoordigers: 

Jonkheere Lynn

Mattheeuws Christine 

 

Ministerie van Defensie

Comité van Beheer van het Nationaal Geografisch Instituut

 Fuchs Christian 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

Federaal Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Debuyser Capucine  

Vanden Abeele Piet 

FOD Mobiliteit en Vervoer

 

Raadgevend Comité van de Treinreizigers

Werkende lid:

Vandorpe Gilles

Plaatsvervangende lid:

Vancompernolle Mia

Europese Unie

Europese werkgroep "Raadpleging van de betrokken partijen voor het bepalen van een politiek voor kleine ondernemingen op nationaal/regionaal niveau" 

 Pirard Thomas, deskundige