top of page
NL

Kanselarij van de Eerste Minister

Sturingscomité van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging 

Ruelens Philippe / Jonckheere Lynn

Socquet Frank / Cougneau Océane

Economie, KMO, Middenstand en Energie

Algemene Raad van de Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas

Werkende leden:

De Buyser Capucine

Vanden Abeele Piet

Plaatsvervangende leden:

Deplae Arnaud

Van Gorp Michel

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Werkende leden:

Bortier Johan

Deman Robin

Heuskin Sophie

Ruelens Philippe

Plaatsvervangende leden:

Van Staey Loïc

Vanden Abeele Piet

Sior Daphné

Wambersie Christophe

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bijzondere Raadgevende Commissie voor Onrechtmatige Bedingen

Werkend lid - Vrije beroepen: Daniels Daisy

Plaatsvervangend lid - Vrije beroepen: Ruelens Philippe

Werkend lid - Middenstand: Socquet Frank

Plaatsvervangend lid - Middenstand: Heuskin Sophie

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bijzondere Raadgevende Commissie Bouw

Werkende leden: 

Dresse Patrice

Larik Anja

Piedboeuf Sabine

Waeytens Jean-Pierre

Plaatsvervangende leden:

Van Dingenen Kris

De Hondt Twain

Van Kerckhove Dirk

Schepens Nadia

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bijzondere Raadgevende Commissie Distributie

Werkende leden:

Ardies Luc

Hubert Marc

Plaatsvervangende leden:

Sterckx Chiel

Boval Sophie

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bijzondere Raadgevende Commissie Scheikunde

Werkend lid:  Van Bosche Johan

Plaatsvervangend lid: Theijs Antoine

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bijzondere Raadgevende Commissie Textiel

Werkende leden:

Delanghe Isolde

Rebry Philip

Plaatsvervangende leden:

Sterckx Chiel

Van Kerckhove Ann

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bijzondere Raadgevende Commissie Verbruik

Werkende leden:

Daniels Daisy

Socquet Frank

Plaatsvervangende leden:

Ruelesn Philippe

Heuskins Sophie 

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bijzondere Raadgevende Commissie Voeding

Werkende leden:

Hubert Marc

Soons Wim

Plaatsvervangende leden:

Boval Sophie

Van Bosch Johan

 

Commissie ambachtslieden

Nederlanstalige werkende leden:

Daelman Maurits 

Van Damme Eddy

Van Tilborgh Marc

Nederlanstalige plaatsvervangende leden:

Vandenberghe Jolien / Michiels Johan

Socquet Frank

Hermans Laura

Franstalige werkende leden:

Descamps Florent 

Inghels Michel

Poriau Pierre

Franstalige plaatsvervangende leden:

Gastout Charlotte / Zatloukal Sandra

Roba Jean

Bossu Geneviève

 

Commissie der Prijzen voor de Farmaceutische Specialiteiten 

Werkend lid: Ronlez Charles

Plaatsvervangend lid: Gryseels Marc

Commissie tot Regeling der Prijzen

        

Zelfstandigen - Werkende leden:

Deman Robin

Lesceux Jonathan

Zelfstandigen - Plaatsvervangende leden:

Gryseels Marc

Dewevre Matthieu


Kleinhandel - Werkende leden:

Gryseels Marc

Dannevoye Carol

Kleinhandel - Plaatsvervangende leden:

Ardies Luc

Saretto Valérie

Commissie voor Boekhoukundige Normen

Verhoeye Jan 

Commissie voor de Mededinging

Werkende leden:

Ramakers Clarisse

Socquet Frank

Plaatsvervangende leden:

Bossu Geneviève

Jonckheere Lynn

Federale Raden van landmeters-experten 

Conseil fédéral (Franstalige Kamer)

Werkende leden: 

Hublet Jean-Luc

Gerbaud Jacques

Plaatsvervangende leden:

Pirlot Jean-Yves

Baudru Gérard

Conseil Fédéral d’Appel (Franstalige Kamer)

Werkende leden: 

Crispiels Etienne

Marey Pascal

Plaatsvervangende leden:

Léonard Natacha 

Gnych Aurélie

Federale Raad (Nederlandstalige Kamer)

Werkende leden: 

Cloquet Jean-Paul

Vermeiren Jaak

Plaatsvervangende leden:

De Maegt Wouters

De Rouck Kristien

   

Federale Raad van Beroep (Nederlandstalige Kamer)

 

Werkende leden: 

Palmans Robert

Van Houtte Nele

Plaatsvervangende leden:

Verhaert Paul

Verhaert Charlotte

Instituut van Auto-experts

Werkende leden:

Lecrenier Michel

Yekeler André

Plaatsvervangende leden:

Coorevits Tom

Van den Neucker Etienne

Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie

Werkende leden:

N.N.

Ruelens Philippe

Verhamme Michiel

Plaatsvervangende leden:

N.N.

Bries Annelies

Vancompernolle Mia

Participatiefonds

Eysenbrandts Daniël

Remacle Jean-Pierre

Raadgevend Comité voor de Postdiensten

Werkende leden:

Jonckheere Lynn

Legrand Olivier

Plaatsvervangende leden:

Socquet Frank

Gilon Christian

 

Raadgevend Comité voor de Telecommunicatie

Werkende leden:

Houet Benjamin

Socquet Frank

Plaatsvervangende leden:

De Buyser Capucine

Cloots Lieven

Vestigingsraad Wallonië

Werkend lid: Vandenabeele Olivier  

Plaatsvervangend lid: Deplae Arnaud

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Nationale Arbeidsraad

Werkende leden:

De Rycke Eline  

Dewevre Matthieu

Van Walleghem Philippe

Plaatsvervangende leden:

Renard Joris

Cleppert Caroline

Cousaert Bertel

 

Paritair leercomité  van de Nationale Arbeidsraad

Werkend lid:  Van Laer Erik

Plaatsvervangend lid: Lombaerts Véronique

Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen

Werkend lid: Van Walleghem Philippe

Plaatsvervangend lid: Dewevre Matthieu

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

Werkende leden:

De Rycke Eline

Dewevre Matthieu

Ruelens Philippe

 

Plaatsvervangende leden:

Camphyn Viviane

Francart Renaud

De Clercq Jan

Erkenningscommissie Betaald Educatief Verlof  

Werkende leden:

Krenc Jean-François

Muys Nele

Plaatsvervangende leden:

Bossu Geneviève

Cuyt Bjorn

 

Commissie Ondernemingsplannen

Werkende leden:

Krenc Jean-François

Van Walleghem Philippe

Plaatsvervangende leden:

Bossu Geneviève

De Rycke Eline

Fonds tot vergoeding van de ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - bijzonder comité 

Werkende leden:

Daniels Daisy

Sior Daphné

Six Philippe

Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid

Beheerders: 

Deplae Arnaud 

Van Assche Danny  

Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst inzake de strijd tegen sociale fraude en illegale arbeid - Algemene Raad van Partners

Istasse Charles
Baetens Kris

Sociale Zekerheid

Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 

Werkende leden:

Francart Renaud

Verhulst Rik

Plaatsvervangende leden:

Bossu Geneviève

Deiteren Caroline

Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen

Werkende leden: 

Cousaert Bertel

De Rycke Eline

Francart Renaud

Mattheeuws Christine

Steverlynck Jan

 

Plaatsvervangende leden:

Van Walleghem Philippe

Ruelens Philippe

Eymael Gabrielle

Smeets Leen

Van Den Eynde Karel

Binnenlandse Zaken

Commissie Beveiligd Vervoer - Reglementaire en Technische commissie

   

Technische commissie - Werkend lid: Robrechts Paul              

Technische commissie - Plaatvervangend lid: Jonckheere Lynn 

Reglementaire commissie - Werkend lid: Baetens Hilaire

Reglementaire  commissie - Plaatsvervangend lid: Jonckheere Lynn


 

Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing

Werkend lid: Claus Eric 

Plaatvervangend lid: Nogaret Didier

Geïntegreerd Overlegplatform Veiligheid Ondernemers en Ondernemingen

Vertegenwoordigers: 

Hoogmartens Marc 

Jonckheere Lynn

Krenc Jean-François 

Mattheeuws Christine 

Begeleidingscomité buurtinformatienetwerken

Vertegenwoordigers: 

Jonkheere Lynn

Mattheeuws Christine 

 

Defensie

Comité van Beheer van het Nationaal Geografisch Instituut

Mignon Kathy 

 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

Federaal Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Debuyser Capucine  

Vanden Abeele Piet 

Mobiliteit en Vervoer

 

Raadgevend Comité van de Treinreizigers

Werkend lid: Vandorpe Gilles

Plaatsvervangend lid: Vancompernolle Mia

Europese Unie

Europese werkgroep "Raadpleging van de betrokken partijen voor het bepalen van een politiek voor kleine ondernemingen op nationaal/regionaal niveau" 

Pirard Thomas, deskundige 

Werkgroep kmo-friendly typeclausules in overheidsopdrachten 

 

De Jonghe Evelyne

Jonckheere Lynn

Vandenabeele Olivier

Van Overwaele Elke

bottom of page