top of page
NL
00 N Missie.png

De opdrachten van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO


 

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is een federale adviesraad. Zijn wettelijke opdracht is drievoudig: overleggen, adviseren én vertegenwoordigen.

 

Overleggen

 

De Hoge Raad vormt een overlegplatform voor de zelfstandigen en de kmo’s.

Als overlegforum groepeert de Hoge Raad een 190-tal erkende beroeps- en interprofessionele organisaties.

Adviseren

De Hoge Raad treedt op als spreekbuis van de zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s. De Hoge Raad richt zijn adviezen aan de betrokken Ministers alsook aan de Minister die de Middenstand tot zijn bevoegdheid heeft. Hij kan geraadpleegd worden door een Minister maar beschikt ook over een eigen initiatiefrecht. Zo kan hij steeds in volle onafhankelijkheid zijn standpunten vertolken. Als organisme van openbaar nut beschikt de Hoge Raad daartoe over een rechtspersoonlijkheid. Hij wordt geleid en beheerd door de zelfstandigen zelf.

 

Vertegenwoordigen

De Hoge Raad heeft ook een vertegenwoordigende bevoegdheid. Via diverse beheers- of raadgevende organen kunnen zelfstandigen en KMO aldus hun standpunten in diverse socio-economische instanties mee verdedigen.

bottom of page